Politikken

Her er programmet til Søndre Nordstrand Arbeiderparti for perioden 2019-2023.